DIV Energy
Energija u krugu prirode
Webdesing
DIV Energy

Blog

07.10.2013

Početak izgradnje kotlarnice sa bunkerom za biomasu

12.10.2013

Postavljanje instalacije toplovoda i povezivanje sa ostalim objektima

21.12.2013

Montaza kotla i povezivanje svih instalacija

23.12.2013

Priprema biomase

31.12.2013

Puštanje kotlarnice u pogon

31.12.2013