DIV Energy
Energija u krugu prirode
Webdesing
DIV Energy

O nama

Grejanje na biomasu

U potražnji za adekvatnim, jeftinim i ekološkim načinom grejanja odlučili smo se za upotrebu kotla na biomasu. Instalirali smo probni kotao na biomasu od 100 kW i povezali tri objekta sa podzemin toplovodoom. Instalacije za toplovod su izuzetnog kvaliteta tako da je stepen gubljenja energije zanemarujuci na dužini od 95 m. U prvoj grejnoj sezoni su postignuti fantastični rezultati kako sto se tiče stepena iskorišcenosti, komfora grejanja tako i potrošnje same biomase. Kao gorivo je koričcena drvna sečka (čips) od šumskog otpada koji se u normalnim uslovima ne moze koristiti za loženje, ali posle mlevenja je bilo moguće isoristiti 100% svog otpada koji se u praksi ili spaljuje ili ostavlja u šumi kao neiskorišcen. Kotao je smnabdeven veoma inteligentom tehnologijom i sa mogućnošću raznih programa je kompletno automatizovan i pruža veliki komfor korisniku. Iskorišćenost energije je čak 93% tako da nema rasipanja energije, zato pri sagorevanju ostaje veoma malo pepela koji je ekološki čist i može se upotrebiti za đubrenje zemljišta.